Archiv autora: Jirka

Supervizní konference 2017

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom vás pozvali na další supervizní konferenci, kterou chceme navázat na úspěšný letošní ročník, s názvem Rozmanitost supervizních světů
Cílem je učinit následující konferenci místem pro setkání více škol, institutů a rovněž pro dialog o různých přístupech, inspiracích i odlišnostech.

Termín je: 5. – 7. 10.2017
Místo – Hotel Luna (Kouty u Ledče nad Sázavou).

Další informace, přihlášky na konferenci a k ubytování na stránkách konference.

Aktualizovali jsme stránky konference 21.4.2017 – upravená výzva pro účastníky a návrh Veroniky Čermákové a Beate Albrich k výstavě.

Další aktualizace s nabídkou možností z 30.4.2017.

Supervize supervizní práce

Tato aktivita je po dohodě určená i supervizorům, kteří nejsou členy ČIS. Je pouze dobré a vhodné se předem ohlásit u organizátorů jednotlivých setkání.

Na odkazech níže najdete termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.
Pravidelně se skupina setkává v Praze. Od roku 2015 se tato aktivita vytvořila i v Plzni. Obnovené je supervizní setkávání v Liberci.

Detaily, termíny a místo

Supervize v návrhu zákona o sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí má záměr vymezit pozici supervizora pro sociální služby. Jako výrazný nedostatek původního návrhu vnímáme požadavek na povinnost působit 6 let v sociálních službách. Tímto požadavkem by byli z možnosti provádět supervizi v sociálních službách vyřazeni všichni, kteří jsou sice dobrými supervizory, ale nepracovali potřebnou dobu v sociálních službách. Zároveň to jde proti filosofii ČIS i EASC, kteří vnímají a trénují supervizi jako službu nezávislou na oboru, pro kterou je poskytována. V neposlední řadě by se prosazení takové formulace mohlo stát precedentem pro další obory – školství, zdravotnictví, psychologické služby… a smysl supervize, jak se ji snažíme vnímat, by byl postupně redukován na vzdělávání, provázení, radu zkušenějšího apod.

V příloze si můžete přečíst návrh stanoviska ČIS zpracované kolegou Michalem Vybíralem. Pokud jej budete chtít připomínkovat, či na něj jakkoliv reagovat, posílejte prosím své komentáře Michalovi blizo@volny.cz.

Návrh stanoviska ČIS k návrhu vymezení supervize v sociálních službách.

Další supervizoři ČIS složili zkoušky

25.10. a 1.11..2016 prošli úspěšně zkouškami ČIS za přítomnosti pozorovatelky EASC Reinhild Schweer další kandidáti na supervizora a stali se řádnými supervizory ČIS. 
Jmenovitě jsou tito členové ČIS: PhDr. Marie Gabriela Lhotová, Mgr. Gabriela Mahrová, Mgr. Ondřej Počarovský, PhDr. Petr Vácha, PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., MUDr. Alena Večeřová-Procházková, Mgr. Jan Kulhánek, PhDr. Dagmar Konečná, Mgr. Barbora Krejčí (Nováková), Mgr. Michal Vybíral, PhDr. David Cichák, Mgr. Jan Rajchl.
Kromě těchto členů ČIS splnil všechny požadavky zkoušek také PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Všem gratulujeme.

Zde si můžete přečíst reakci na zkoušky od Reinhild Schweer.

Kniha Týmová supervize

Nakladatelství Portál vydalo odbornou publikaci, kterou vytvořili autoři ve složení
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor, z nichž dva jsou supervizoři ČIS.

Z anotace:
Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než příležitostí.

Více informací na stránkách Portálu
http://obchod.portal.cz/tymova-supervize/