Co je supervize

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu.
Původně byla běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi – pomáhajících profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, pracovních týmech, organizacích…….
Slovo supervize může vyvolávat představu jakési vyšší kontroly, hodnocení. V koncepci integrativní supervize Českého institutu pro supervizi však supervizí rozumíme bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení.
Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd.
Supervizoři ČIS jsou zkušení odborníci s vysokoškolským vzděláním humanitního směru nebo medicíny, mají minimálně 15 let praxe v pomáhajících profesích, zkušenost s dlouhodobým vedením lidí (vzdělávacího programu nebo týmu). Mají dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný českou psychoterapeutickou společností. Více o vzdělání na stránkách věnujících se výcviku http://www.supervize.eu/o-supervizi/vycvik-v-supervizi/.

© Český institut pro supervizi 2006

9 komentářů u „Co je supervize

 1. Předpokládám, že jde o placenou službu. Pokud mi supervizi neproplatí zaměstnavatel, jakou částku si supervizor ve školství cca účtuje za hodinu a kolik tak zaplatím?

 2. Vážený pane Nováku,

  cena za hodinu poskytnuté supervize je velice různá a odvíjí se od dohody supervidovaného se supervizorem (většinou v rozsahu 500,- až 1 200,- Kč). Tuto cenu také zaplatíte. Není rozdíl mezi supervizí ve školství a v jiném oboru.

  PhDr. Jiří Broža

 3. Supervize má být bezpečný prostor, dobrá a co když se dozvím, že supervizor sděluje informace mému nadřízenému a ten mě pak zve na kobereček?

 4. Základem supervize je prvotní dohoda o její podobě, jejíž součástí je i nakládání s informacemi ze supervize vyplývající. Pokud tuto dohodu nemáte nebo v ní přenášení informací vedoucímu není definováno, je ohrožen jeden z důležitých prvků supervize a tím je bezpečí – zajištěné mimo jiné tím, že informace ze supervize (pokud se účastníci nedomluví jinak) zůstávají pouze součástí supervize a adresně je nelze nikde jinde používat.

  Z toho plyne, že buď:
  1) nemáte jasně vydefinovanou dohodu mezi supervizorem a supervidovaným/i

  2) supervizor vnímá supervizi jinak, než ji definuje ČIS (to je klidně možné, protože definic, jakou podobu a k čemu supervize slouží je celá řada – od vstřícné partnerské podpory až po mocenskou kontrolu)

  3) ze strany supervizora je porušován etický kodex – pokud je to supervizor ČIS, lze se obrátit na naši etickou komisi nebo na někoho ze správní rady. Ta potom předá podnět k projednání etické komisi

  Pokud máte takové podezření (nebo jistotu), nemáte přenášení informací definované v dohodě, nevyhovuje vám to a můžete tuto situaci ovlivnit (změnit), velice to doporučuji. Zvlášť proto, že supervize má být služba určená především supervidovanému, a ten by také měl rozhodovat o tom, kdo ji bude a jak realizovat. Ve případě, který popisujete, se jedná více o zneužití než dobré využití supervize.

 5. Pro supervizi v současnosti neexistují jednotná závazná pravidla a její pojetí je v jednotlivých oblastech různé. Proto ani není jednotná odpověď na váš dotaz.
  Pokud však do supervize odborník vstupuje dobrovolně, je to vždy výhodnější a užitečnější. Existují však i organizace, kde je supervize víceméně povinná a také má svoji hodnotu. Když ji pracovníci přijmou jako dobrou podporu, postupně si vytvoří bezpečnou a důvěryhodnou atmosféru a supervize se stane užitečným nástrojem profesní podpory.
  Většinou záleží na vedení organizace, komunikaci s pracovníky a znalosti o tom, k čemu supervize může sloužit a jakou by měla mít podobu.

 6. Vedoucí zařízení nám domluvila supervizi a sdělila nám,že supervize je povinná.Musíme se supervize zúčastnit?My jsme ji nepožadovali.

 7. Milá kolegyně, na podobný dotaz jsem již odpovídal několikrát. Bohužel odpověď není jednoznačná a ani jednoduchá. Jisté, že výhodné pro dobrou užitečnost supervize je, když si ji zaměstnanci, kterým je určená, přejí. Sami si vyberou supervizora, rozsah a frekvenci supervize a určují témata/situace, která se budou na supervizi zpracovávat. Zatím ale neexistuje ani u nás ani v Evropě jasné stanovisko ani k tomu, jak má supervize vypadat, jaký má mít hlavní cíl a kdo ji má a může provádět. Zkrátka situace kolem supervize je obecně dost nepřehledná. V takovém případě zbývá jen vyjednávání. Jak s vedoucí o vaší a její představě supervize a také následně se supervizorem, co od supervize, potažmo od něj očekáváte, potřebujete a jestli jste to společně schopni naplnit.
  Znám i případy, kdy supervize byla takto naordinovaná vedoucím a po čase se ukázala jako užitečnou. Záleží to vždy na přijmutí toho, že supervize může být užitečným nástrojem profesní podpory – ze strany supervidováného/supervidovaných a na supervizorovi, jeho přístupu a ochotě vyjednávat o vzájemných možnostech a potřebách.
  Zdravím a přeji, abyste si našli dobrou cestu k supervizi, kterou osobně považuji v její dobré podobě za velmi užitečnou.

 8. Já bych supervizi asi potřebovala protože mám nejspíše jako pečovatel syndrom vyhoření