Supervizní konference 2019

Na stránkách https://www.supervize.eu/konference/konference-2019/ se postupně, jak se k nám budou dostávat a my je zpracujeme, budou objevovat výstupy z letošní konference: jednotlivé příspěvky, zpětná vazba…
V současnosti se můžete podívat na:

  • 4 ústní sdělení a 7 prezentací aktivních účastníků konference
  • složení účastníků podle supervizního vzdělání, kde všude vykonávají supervize a kam se v supervizním poli sami zařazují – vychází z přihlášek na konferenci
  • výstupy/zpětnou vazbu z odezvy účastníků 
  • dvě osobní reflexe na konferenci

Napsat komentář