Nový článek – překlad

Kolega Filip Abramčuk se ujal překladu inspirativního textu Petrusky Clarkson s názvem
Supervize v poradenství, psychoterapii a oblasti zdraví
Model posloupnosti priorit intervencí

Upozorňujeme, že text je určený pouze ke studijním účelům frekventantů výcviku a členům ČIS.

Napsat komentář