Archiv autora: Jirka

Spolupráce mezi supervizními instituty

Mentoři ČIS ve spolupráci s jinými supervizními výcvikovými programy.

Výcvik v případové supervizi pořádaný Remediem Praha a UK ETF (393 hodin) je součástí výcviku akreditovaného EASC. Spojuje v sobě modulovou výcvikovou tradici Remedia Praha se zkušenostmi celoživotního vzdělávání UK. Jeho účastníci využívají pro svoji individuální i skupinovou mentoring supervizi supervizní mentory ČISu. Jsme rádi, že se mezi supervizory a vzdělávacími instituty rozvíjí tato vzájemně přínosná spolupráce.

Lektorský tým: Bohumila Baštecká, Jana Švadlenová, Milan Kinkor, Anna Juráčková 

Odkaz na stránky Remedia.
Odkaz na stránky ETF UK.

Valná hromada ČIS 2021

Valná hromada ČIS proběhla on-line formou 25.3.2021.

Byli zvoleni noví členové Odborné rady ČIS a Etické komise ČIS – stránky O nás.
Valná hromada ČIS odhlasovala po sedmi letech zvýšení členského poplatku počínaje rokem 2022 na 2 000,-Kč/rok.

Zpráva z Valné hromady ČIS je k dispozici na stránce pro členy https://www.supervize.eu/pro-cleny/valna-hromada/

Pracovní část, která je tradičně součástí VH, bude realizovaná v náhradním termínu, který vám s předstihem sdělíme. Téma zůstává zachováno: “Vědomé i nevědomé chyby/přehmaty v supervizi. Chyba a selhání jako způsob učení se, jako cesta k růstu”.

Supervizní konference (2021) 2022

Vážené kolegyně a kolegové,
neradi ale přece jsme došli k názoru, že bude prospěšné posunout termín supervizní konference na jaro následujícího roku. Vede nás k tomu několik důvodů: epidemická situace bude snad jistější, střet termínu konference s termínem parlamentních voleb, několik dalších termínových střetů s jinými konferencemi, včetně těsného míjení s EASC.
Půlroční posun by nás mohl vymanit z chronického clashe s EASC, snad i další konferencí a umožnit (doufejme) lepší situaci s covidem.
Jde o termín 12.-.14.5.2022
Úvodní řečníci i hotel s tím již počítají. Doufáme, že pro vás a vaše instituty to bude přijatelné.
Přeji radost ze sněhu a světlo na konci covidoveho tunelu…

Martin Hajný

Hlavním téma konference zůstává stejné – reflektivita.

Více o konferenci budeme zveřejňovat na stránkách konference.

Cítíme ale, že potřeba setkávání na profesní bázi mezi námi supervizory je stále živá. Proto na uvolněný termín chystají kolegové z TUDYTAM menší supervizní jednodenní akci zaměřenou na sdílení spojenou (pokud situace dovolí) s neformálním setkáním. Zájemci si tedy mohou termín 7.-9.10.2020 ponechat zarezervovaný. Detailní informace včetně způsobu přihlašování přineseme brzy.
Členové ČIS obdrží informaci také e-mailovou zprávou.

Výcvik supervizorů ČIS

Vážení kolegové, 
další výcviku supervizorů ČIS byl zahájen 2.10.2020.
Vinou epidemické situace se průběh nedaří naplňovat podle původního plánu, ale lektorský tým pilně pracuje na tom, aby i přes tuto nepřízeň měl výcvik zdárné pokračování a úspěšné vyústění.

Vzhledem k tomu, že na mnohé přihlášené se nedostalo, je celkem velká pravděpodobnost, že v následujících letech bude otevřen další. Z toho důvodu přijímáme další přihlášky. V okamžiku, kdy bude naplněný potřebný počet uchazečů, jsme připraveni otevřít další běh.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru budou přihlášení dostávat v okamžiku, kdy začne být otevření výcviku reálné.

Již od minulého běhu nejsou výcviky vedené lektorskou dvojicí. Jsou nahrazeny formátem, který odpovídá novým pravidlům, jak je nyní definuje Evropská asociace pro supervizi a koučink, u níž je ČIS akreditován. Výcvik je veden (garantován) jedním lektorem – trenérem a s ním se na programu podílí větší skupina lektorů (mentoring supervizorů).

Vedoucím (trenérem) výcviku 2020 je MUDr. Jan Pfeiffer,
v lektorském – mentorském  týmu jsou:

 • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektor
 • Veronika Čermáková – lektor 
 • Magdaléna Frouzová – lektor
 • Beate Albrich  – lektor
 • Yvonna Lucká – lektor
 • Jan Šikl – lektor
 • Milan Stiburek – mentor 
 • Hana Boháčková – mentor
 • Blanka Čepická – mentor

Veškeré informace najdete na stránkách Výcvik v supervizi

Kongres EASC

EASC změnila kvůli COVID 19 termín konference z 18.-20.9.2020 na 17.-19.9.2021. Místo konání zůstává v Barceloně. Konference se bude zabývat tématem měnícího se světa: 
“Who am I in today’s changing world?”
Identities in times of change 

Více informací na stránkách Congres AESC.

Supervizní konference 2019

Na stránkách https://www.supervize.eu/konference/konference-2019/ se postupně, jak se k nám budou dostávat a my je zpracujeme, budou objevovat výstupy z letošní konference: jednotlivé příspěvky, zpětná vazba…
V současnosti se můžete podívat na:

 • 4 ústní sdělení a 7 prezentací aktivních účastníků konference
 • složení účastníků podle supervizního vzdělání, kde všude vykonávají supervize a kam se v supervizním poli sami zařazují – vychází z přihlášek na konferenci
 • výstupy/zpětnou vazbu z odezvy účastníků 
 • dvě osobní reflexe na konferenci

Supervizní výcvik

Vážení kolegové, 
výcvik byl zahájen 19.10.2018. Přijímáme ale další přihlášky. V okamžiku, kdy se bude naplněný potřebný počet uchazečů, jsme připraveni otevřít další běh.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru budou přihlášení dostávat průběžně.

Další výcvik plánujeme na rok 2020. V jarních dnech by měla proběhnout výběrová řízení a na podzim první výcvikové setkání.

Dovolujeme si oznámit, že tento již otevřený a všechny další výcviky v supervizi ČIS, původně inzerované jako výcviky vedené lektorskou dvojicí, budou nahrazeny formátem, který odpovídá novým pravidlům výcviku jak je nyní definuje Evropská asociace pro supervizi a koučink, u níž je náš výcvik akreditován. Výcvik bude veden (garantován) jedním lektorem – trenérem a s ním se na výcviku bude podílet větší skupina lektorů (mentoring supervizorů).

Vedoucím (trenérem) výcviku 2018 je MUDr. Jan Pfeiffer,
v lektorském – mentorském  týmu jsou:

 • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektor
 • Veronika Čermáková – lektor 
 • Ivana Veltrubská – lektor 
 • Blanka Čepická – lektor
 • Magdaléna Frouzová – lektor
 • Beate Albrich  – mentor
 • Milan Stiburek – mentor 
 • Hana Boháčková – mentor
 • Jan Holeyšovský – mentor
 • Milan Kinkor – mentor

Předpokládáme, že tato změna přispěje k dalšímu zkvalitnění supervizního výcviku. 

Veškeré informace najdete na stránkách Výcvik v supervizi