Konference 2019

Zarezervujte si prosím termín
3.-5.10.2019

přihláška na supervizní konferenci 2019

přihláška k ubytování v hotelu Luna 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové supervizoři, supervidovaní, zadavatelé supervize, frekventanti supervizních výcviků a zájemci o obor supervize

dovolujeme si Vás pozvat na supervizní konferenci
“Vývoj, změna a růst v supervizi”

kterou v termínu 3. – 5. října 2019
pořádá:

 Český institut pro supervizi
ve spolupráci s
Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s.
HERMÉS Group Praha,
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
REMEDIUM Praha o.p.s.
SUR Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.

Přihlášky přijímáme do 30.8.2019
Přihlášky s aktivními příspěvky posílejte s vyplněnou přihlášku do 30.5.2019

Výše poplatku:
do 30.6.2019 – 1 500,- Kč
do 30.9.2019 – 1 700,- Kč
Případně na místě 2 000,- Kč
Registrace proběhne po zaslání přihlášky a zaplacení konferenčního poplatku na
č.u. 204 636 844/0300
Při platbě prosím uveďte do zprávy pro příjemce své jméno, abychom mohli identifikovat a přiřadit vaši platbu.

Místem konání bude opět osvědčený hotel Luna ( www.hotelluna.cz )

Pár slov k ústřednímu tématu konference:
Zatímco první konference před třemi lety se věnovala identitě supervize a supervizora, následující pak rozmanitosti, letos bychom vás chtěli přizvat ke společnému přemýšlení a diskusi o pohybu, růstu a změně v supervizi. V tomto úhlu pohledu by tak mohl být vlastní “vznik” a vývoj supervizora (vzdělávací a výcvikový kontext), tak vývojové procesy v supervizním kontextu (zadavatel – supervizor – supervidovaný – kultura). Pro inspiraci jsme přidali několik dvojic témat, která k tomu podle nás dobře sedí –

– autenticita a role supervizora
– formální vzdělání a celoživotní učení v supervizi
– umění a řemeslo supervize
– tvořivost a struktura v supervizi
– supervizor a supervizní pole /zadavatel, supervidovaný, vzdělavatel,
    kontext/

Tento rok se nám podařilo získat vzácného hosta – Birgit Ramon, Birgit Ramon (ředitelkou institutu Clarté a bývalá předsedkyní EASC), více https://www.easc-online.eu/en/members/profile/birgit-ramon/

Kreativní nabídka pro účastníky.

za přípravny výbor 
profesní rada ČIS