Jednodenní seminář

Seminář o integrativní supervizi

Seminář vychází z požadavku zkvalitnit informace o supervizi, která je užitečným a v mnoha případech nezbytným nástrojem odborného růstu pracovníků a týmu. Zároveň má sloužit k jasnému vymezení pojmu supervize, aby nedocházelo k záměně s inspekcí či jinými kontrolními mechanizmy.

Cíl semináře:

Poskytnout základní informace o supervizním procesu, o tom, co lze od supervize očekávat, jak ji nejlépe využít a jaké má možnosti a limity.

Určeno:

Všem, kteří se chtějí o supervizi něco dozvědět, uvažují o jejím využití ve své práci nebo ji chtějí objednat pro tým.

Seminář je určen pro 15 – 20 účastníků.

Obsah semináře:

Účastníci se dozvědí:
– co je to supervize, co od ní očekávat, jak ji objednávat
– jaká jsou základní pravidla pro realizace supervize, druhy supervize, výhody a rizika supervize
– informace o Českém institutu pro supervizi (ČIS)

Seminář je orientován prakticky. Počítáme s aktivním zapojením účastníků. Součástí semináře je supervizní práce, reflexe procesu supervize a zpracování témat, která účastníci sami přinášejí.

Absolvování semináře nekvalifikuje účastníka k výkonu supervize.

Přihlášku nebo dotazy adresujte na bubela@gmail.com nebo kontaktní adresu ČIS.