V regionech

Vážení přátelé supervizoři,

rádi bychom rozšiřovali  spolupráci mezi  supervizory  i v regionech. Podporujme myšlenku vzniku  skupin supervizorů, kteří v jednotlivých regionech pracují, žijí a poskytují supervizi, aby se scházeli podle své potřeby a vytvořili regionální centra ČIS. V těchto centrech se mohou scházet supervizoři akreditovaní ČISem nebo také i jiní, kteří mají akreditace a výcviky u jiných organizací, k poskytování vzájemné supervize a mohou lépe společně rozšiřovat myšlenky supervizní práce ve svém okolí. Na ČIS se v poslední době obrací celá řada organizací ze vzdálených míst regionů o pomoc při poskytování supervize. Domníváme se, že v těchto regionech můžete lépe znát a společně mapovat supervizí situaci a potřeby subjektů.

Supervizní setkání je určeno především (ale nejen) členům Českého institutu pro supervizi a jeho cílem je vytvořit prostor, kde by všichni z nás, kteří poskytují supervizi, měli příležitost býti sami supervidováni. Jinými slovy jde o to, mít příležitost také někde složit svůj náklad, který na nás poskytování supervize nakládá. Na těchto setkáních pracujeme  v peer skupinách.

Již tradičně se scházejí k vzájemné supervizi naši členové v Praze.
Konají  se každý druhý měsíc s výjimkou prázdnin od 17:30 do 20.30, tj. 3 hodiny.
Místem setkání je Café Therapy, Školská 1257/30, Praha 1.

Dalším místem je LiberecŠkroupova 636/9, Liberec – Lidové sady – setkání jsou nepravidelná a vždy je potřeba se domluvit s Jiljím Novotným novotny@nti.cz.

Tato aktivita je také již zaběhlá v Plzni, kavárna Kačaba v Prokopové ulici.

Dalším místem, kde od konce roku probíhá setkání nad supervizní prací Olomouc. Místo bude zvoleno podle počtu přihlášených (hlaste se prosím 14 dní předem).
Kontaktní osobou je Marie Marečková, u které se také můžete rezervovat místo pro sebe na e-mailu:  mailmareckove@gmail.com 

Setkávat se můžete nad supervizí supervize také v Hradci Králové, kde kavárny organizují Marek Bárta, Marek Vít a Martin Kracík. Adresa setkávání je Kavčí plácek 121/1 (blízko Malého náměstí).

Cena za jedno setkání je určena  pro členy ČIS  100,- Kč, pro nečleny  200,- Kč.

Každý účastník dostává potvrzení o počtu hodin účasti. Setkání vždy zajišťuje a moderuje supervizor ČISu. Účast lze vykázat jako hodiny vlastní supervize.

Budeme rádi a přivítáme, když se do realizace podobné myšlenky také zapojíte ve svém regionu. ČIS Vám rád poskytne veškerou podporu a garanci.

Pokud se se svými kolegy supervizory  v regionu dohodnete, spojte se s námi mailem cispraha@gmail.com

Termíny

Napsat komentář