V regionech

Vážení přátelé supervizoři,

rádi bychom rozšiřovali  spolupráci mezi  supervizory  i v regionech. Podporujme myšlenku vzniku  skupin supervizorů, kteří v jednotlivých regionech pracují, žijí a poskytují supervizi, aby se scházeli podle své potřeby a vytvořili regionální centra ČIS. V těchto centrech se mohou scházet supervizoři akreditovaní ČISem nebo také i jiní, kteří mají akreditace a výcviky u jiných organizací, k poskytování vzájemné supervize a mohou lépe společně rozšiřovat myšlenky supervizní práce ve svém okolí. Na ČIS se v poslední době obrací celá řada organizací ze vzdálených míst regionů o pomoc při poskytování supervize. Domníváme se, že v těchto regionech můžete lépe znát a společně mapovat supervizí situaci a potřeby subjektů.

Supervizní setkání je určeno především (ale nejen) členům Českého institutu pro supervizi a jeho cílem je vytvořit prostor, kde by všichni z nás, kteří poskytují supervizi, měli příležitost býti sami supervidováni. Jinými slovy jde o to, mít příležitost také někde složit svůj náklad, který na nás poskytování supervize nakládá. Na těchto setkáních pracujeme  v peer skupinách.

Již tradičně se scházejí k vzájemné supervizi naši členové v Praze.
Konají  se každý druhý měsíc s výjimkou prázdnin od 17:30 do 20.30, tj. 3 hodiny.
Místem setkání je Café Therapy, Školská 1257/30, Praha 1.

Dalším místem je LiberecŠkroupova 636/9, Liberec – Lidové sady – setkání jsou nepravidelná a vždy je potřeba se domluvit s Jiljím Novotným novotny@nti.cz.

Nově se tato aktivita vytvořila v Plzni, kavárna Kačaba v Prokopové ulici.

Cena za jedno setkání je určena  pro členy ČIS  100,- Kč, pro nečleny  200,- Kč.

Každý účastník dostává potvrzení o počtu hodin účasti. Setkání vždy zajišťuje a moderuje supervizor ČISu. Účast lze vykázat jako hodiny vlastní supervize.

Budeme rádi a přivítáme, když se do realizace podobné myšlenky také zapojíte ve svém regionu. ČIS Vám rád poskytne veškerou podporu a garanci.

Pokud se se svými kolegy supervizory  v regionu dohodnete, spojte se s námi mailem bubela@gmail.com

Termíny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *