Výcvik v mentoring supervizi 2024

Výcvik má celkem 66 hodin, skládá se z 51 hodin výuky a z 15 hodin skupinového mentoringu.

Termín 1. setkání proběhne 4. – 5. 10. 2024 a další 2. setkání budou dohodnuta na 1. setkání.

Výcvik bude probíhat v Praze.

 Cena výcviku:
V rámci výcviku hradí frekventant 3 víkendová setkání. Cena 1. setkání je stanovena na 15 000 Kč za jedno 17ti hodinové výukové setkání. Dále frekventant hradí poplatek za skupinový mentoring, za jedno 5ti hodinové setkání je splátka 2 000 Kč, celkem probíhá platba za 15 hodin mentoringu v jedné splátce 6 000 Kč. Cena zkoušky je hrazená zvlášť, bude se odvíjet od počtu zkoušených.

 KRITÉRIA VSTUPU DO VÝCVIKU:

  • Certifikovaný supervizor (certifikát od ČIS, EASC nebo jiné uznané profesní asociace).
  • 200 hodin poskytnuté supervize.
  • Nejméně dvouletá činnost certifikovaného supervizora.
  • Smlouva s institutem EASC.
  • Ochota pracovat jako zkoušející, lektor a mentor.

FORMA A ROZSAH VÝCVIKU:

  • Účast na třech setkání tréninkového kurzu na téma mentoring supervize, každé setkání v délce 17 výukových hodin /a 45 minut/ jenž budou celkově obsahovat 51 hodin tréninku. Setkání budou předběžně od 13 hodin v pátek do 19 v sobotu.
  • 15 hodin skupinové supervize vedeného externím mentoring supervizorem.
  • Účast na evaluačním workshopu k získání akreditace jako mentoring supervizor EASC.

Hlásit se můžete na cisvycvik@gmail.com.

přiloženém  souboru je popis vstupních kritérií, základní charakteristiky výcviku a základní  obsah evaluačního workshopu.

Výcvik povedou  Dana Šedivá a Johan Pfeiffer.