Další supervizoři ČIS složili zkoušky

25.10. a 1.11..2016 prošli úspěšně zkouškami ČIS za přítomnosti pozorovatelky EASC Reinhild Schweer další kandidáti na supervizora a stali se řádnými supervizory ČIS. 
Jmenovitě jsou tito členové ČIS: PhDr. Marie Gabriela Lhotová, Mgr. Gabriela Mahrová, Mgr. Ondřej Počarovský, PhDr. Petr Vácha, PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., MUDr. Alena Večeřová-Procházková, Mgr. Jan Kulhánek, PhDr. Dagmar Konečná, Mgr. Barbora Krejčí (Nováková), Mgr. Michal Vybíral, PhDr. David Cichák, Mgr. Jan Rajchl.
Kromě těchto členů ČIS splnil všechny požadavky zkoušek také PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Všem gratulujeme.

Zde si můžete přečíst reakci na zkoušky od Reinhild Schweer.

Kniha Týmová supervize

Nakladatelství Portál vydalo odbornou publikaci, kterou vytvořili autoři ve složení
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor, z nichž dva jsou supervizoři ČIS.

Z anotace:
Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než příležitostí.

Více informací na stránkách Portálu
http://obchod.portal.cz/tymova-supervize/

Supervizní konference 2016

ČIS uspořadal v pořadí 3. konferenci zaměřenou na supervizní problematiku v termínu 15. – 17. 9. 2016 v hotelu Luna v Koutech blízko Ledče nad Sázavou.

Další informace o výstupech z konference jako program, seznam účastníků, sborník anotací apod. se postupně budou objevovat na Stránkách konference.

Nově se můžete seznámit se statistickými výstupy z konference buď přímo zde nebo na stránkách o konferenci.