Kolář Jan

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

kvalifikace: sociální pedagog, psychoterapeut (SUR), odborný asistent na VŠ

působnost: Brno, Morava, po dohodě i jinde (např. Ústecký kraj)

působnost odborná: supervize individuální i skupinová, případová i týmová

cílová skupina: pomáhající profese (sociální práce, školství, psychoterapie, zdravotnictví)

jazyk: čeština

kontakt: kolar@kolar-psychoterapeut.cz, 728 987 658, web: http://www.kolar-psychoterapeut.cz/, linkedin: cz.linkredin.com/in/jankol