Kolářová Renata

Mgr. Renata Kolářová
 
Kvalifikace: Psychologie (FF UK); Sociální patologie a prevence (PaedF UK)
Další vzdělávání: výcvik Katatymně imaginativní psychoterapie (KIP), Komplexní výcvik preventistů (KVP), telefonická krizová intervence, frekventantka výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii (IPPART) a výcviku v integrativní supervizi (ČIS)
Praxe: psychologické poradenství a psychoterapie, metodické vedení, lektorská a supervizní činnost v oblasti sociálních služeb a školství
Působnost místní: Praha, Středočeský kraj, po dohodě i širší působnost; nabízím možnost setkávání v centru Prahy (Černá 13, Praha 1) nebo na pracovišti týmu Působnost odborná: supervize týmová, skupinová, individuální, manažerská
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, psychoterapeuti, dobrovolníci