Radosová Jeanne

Mgr. Jeanne Radosová

Mgr. Jeanne Radosová je psychoterapeutka v Transformační systemické terapii V. Satirové. Vyučuje psychoterapii v několika psychoterapeutických výcvicích a budoucí sociální pracovníky na Filozofické fakultě Masarykovi univerzity. Řadu let působila jako psychoterapeut a terénní sociální pracovník při práci s ohroženými rodinami a v terénní práci napříč sociálními službami (prevence, péče, poradenství). Dále působí jako metodik sociální práce a lektor vzdělávání laické i odborné veřejnosti. Nyní je frekventantkou Supervizního výcviku ČIS a pracuje pod záštitou ČIS. Poskytuje individuální, týmové, skupinové a managerské supervize. Pracuje a žije ve svém rodném městě Havlíčkově Brodě, působí v rámci kraje Vysočina a v Pardubickém kraji, po dohodě v rámci celé České republiky.

Kontakt:

Mgr. Jeanne Radosová

jeanneradosova@gmail.com

tel.: 723 46 19 39