Širůček Libor

Mgr. Libor Širůček

ředitel školského zařízení, speciální pedagog, absolvent psychoterapeutického výcviku SUR, výcviku rodinné terapie a supervizního výcviku ČMISK.