Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D.

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

Kvalifikace: daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (PVŠPS), výcvik v koučování (Koučink centrum), probíhající supervizní výcvik v ČIS; vysokoškolský pedagog (filosofie výchovy a teorie vzdělávání, profesní etika, andragogika, oborová společenskovědní didaktika)

Působnost: Praha, Středočeský kraj, Severočeský kraj

Působnost odborná: supervize individuální, skupinová a týmová, manažerská supervize a koučování

Cílová skupina: pomáhající profese (učitelé, vychovatelé, ředitelé škol, sociální pracovníci, terapeuti, vedoucí týmů), instituce poskytující veřejné služby, neziskové a ziskové organizace

Jazyk: čeština, angličtina

Kontakt: +420 773 596 003; zicha@philosophy.cz