Roubal Jan

MUDr. Jan Roubal

kvalifikace: psychiatr, psychoterapeut (gestalt, PBSP-Pesso), asistent na VŠ, supervizor ČIS

působnost: Vysočina, po dohodě i jinde

odbornost: supervize individuální i skupinová, případová i teamová

cílová skupina: psychoterapeuti, manažeři

jazyk: čeština, angličtina

kontakt: janroubal@centrum.cz , 731 052 063

CV: http://www.muni.cz/people/203735/cv

Napsat komentář