Konference 2004

1. koference Českého institutu pro supervizi proběhla 26.-28.11.2004 v prostorách Obchodní akademie Janské Lázně konference s názvem „SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH“. Český institut pro supervizi ji uspořádal ve spolupráci s Českou psychoterapeutickou společností a Pražským psychoterapeutickým institutem.

Největší zásluhu na zdárném průběhu konference měl PhDr. Antonín Šimek.

Napsat komentář