Myšková Lucie

PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.

kvalifikace: Psycholog, supervizor (ČMISK, člen ČIS)

působnost: Praha a Středočeský kraj, případně mohu v Praze nabídnout pro supervizi prostory

působnost odborná: supervize individuální, skupinová, týmová

cílová skupina: terapeuti, sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pracovníci ve zdravotnictví, manažeři

jazyk: čeština

kontakt: myskoval@atlas.cz, tel.: 776 189 086

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde získala magisterský i doktorský titul, a dále na Univerzitě Palackého v Olomouci. Řadu let působí v oblasti prevence a institucionální výchovy. Pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a následně vedla oddělení ústavní výchovy a prevence rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, ve kterém se podílela např. na standardech kvality preventivně výchovných zařízení, na procesu certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence či na vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit.

V soukromé praxi se věnuje terapeutické a poradenské práci s dětmi i dospělými v obtížných životních situacích. V rámci této práce využívá prvky kognitivně behaviorální terapie a rodinné systemické terapie, což jsou směry, ve kterých získala dovednosti prostřednictvím dlouhodobých výcviků a supervizí.

Dále působí jako supervizor, a to zejména pro psychology, sociální a pedagogické pracovníky. Supervizní výcvik absolvovala pod Českomoravským institutem supervize a koučingu. Má zkušenosti s moderováním případových konferencí a pracovních skupin.

Podílela se na několika grantových projektech zejména se zaměřením na vývoj a kvalitu života dítěte. Dlouhodobě se věnuje problematice poruch chování u dětí, otázkám náhradní rodinné výchovy a péče a kvalitě v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí. Je autorkou či spoluautorkou odborných článků s touto tématikou a věnuje se také lektorské činnosti.

V současné době vedle psychologické a supervizní praxe působí v Pražském centru primární prevence.