Seznam literatury

 • Úvod do supervize, cyklický model, SCAN, 2002
 • Kolektiv autorů, (A. Šimek – ed.) Supervize – kazuistiky, Triton, Praha 2004
 • Hawkins,P., Shohet,R., Supervize v pomáhajících profesích, Portál, Praha 2004
 • Carrol, M., Tholstrup,M., (ed.) Integrativní přístupy k supervizi, Triton, Praha 2004
 • Havrdová, Z., Hajný, M., Praktická supevize – Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize, Galén, Praha 2008
 • Broža, J. (ed.) Supervize v adiktologické praxi, Triton, Praha 2008
  Členové ČIS si tuto publikaci mohou zdarma vyzvednout v sídle ČIS (Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00) po předchozí domluvě s Mirkou Bubela.
 • Balint, M. : Lékař, jeho pacient a nemoc, Grada, Praha 1999
 • Baštecká, B. (ed.): Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie – heslo „Supervize“, Portál, Praha 2009
 • Psychoterapeutické sešity, 2000, 1, č. 2
 • Baštecká, Bohumila; Čermáková, Veronika; Kinkor, Milan, Týmová supevize (teorie a praxe), Portál, Praha, 2016


v angličtině:

 • Clarkson, P (Ed): “ Supervision“ . Psychoanalytic and Junginan Perspectives.  London 1998, Whurr Publishers Ltd. 152 s. ISBN 1 897635 94 X
 • Cochrane, H,; Newton, T.: „Supervision for coaches“.  A guide to thoughtful work. Ipswich 2011
 • Supervision for Coaches Publishing. 95 s. ISBN 987 0 9537956 2 8. 
 • Hay, J.: „Reflective Practice and Supervision for Coaches“. Berkshire – 2008. 2. vyd. Open University Press. McGraw-Hill Ed. 166 s. ISBN – 13:  978 0335 22063 2 (pb)

Napsat komentář