Supervize supervizní práce

Nově supervize vlastní supervizní práce v Olomouci
dne 8. 1.  2019 (úterý) se uskuteční první setkání nad supervizí supervize v Olomouci. 
Setkání proběhne od 16,00 do 19,00 hod.
Více informací na odkazu.

Na odkazech níže najdete termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.
Pravidelně se skupina setkává v Praze. Od roku 2015 se tato aktivita vytvořila i v Plzni. Obnovené je supervizní setkávání v Liberci.

Detaily, termíny a místo

Supervizní konference 2019

3. – 5.10. 2019
je v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou rezervované místo pro další supervizní konferenci.
Zarezervujte si prosím termín.
Téma konference je v jednání a pomalu se rýsuje, účast zahraničních hostů vypadá velmi nadějně.
Stejně jako v loňské roce je konference organizovaná ve spolupráci s dalším instituty zabývajícími se supervizí a bude otevřená: supevizorům, supevidovaným, vzdělavatelům v supevizi, zadavatelům supervize, zájemcům o supervizi…
Termín je jistý, místo je spolehlivé.
za přípravny výbor 
profesní rada ČIS

Články a publikace

V rubrice “Články a publikace” jsme nově přidali práci Mgr. Jany Majzlíkové s názvem Ideál hasiče a ideál supervizanta – snášejí se?

Najdete ji i ostatní studentské práce týkající se supervize na stránce publikace studentské práce

Dále je na stránce “publikace, články” nově připojené i zamyšlení Mgr. Martiny Přibylové nad pracovními dílnami Radost supervizních dílen, které ji k sepsání textu inspirovaly.

Všechny články najdete na Publikace, články.

Supervizní výcvik

Vážení kolegové, 
výcvik byl zahájen 19.10.2018. Přijímáme ale další přihlášky. V okamžiku, kdy se bude naplněný potřebný počet uchazečů, jsme připraveni otevřít další běh.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru budou přihlášení dostávat průběžně.

Dovolujeme si oznámit, že tento již otevřený a všechny další výcviky v supervizi ČIS, původně inzerované jako výcviky vedené lektorskou dvojicí, budou nahrazeny formátem, který odpovídá novým pravidlům výcviku jak je nyní definuje Evropská asociace pro supervizi a koučink, u níž je náš výcvik akreditován. Výcvik bude veden (garantován) jedním lektorem – trenérem a s ním se na výcviku bude podílet větší skupina lektorů (mentoring supervizorů).

Vedoucím tohoto výcviku (trenérem) bude MUDr. Jan Pfeiffer, v lektorském – mentorském  týmu budou:

  • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektor
  • Veronika Čermáková – lektor 
  • Ivana Veltrubská – lektor 
  • Blanka Čepická – lektor
  • Magdaléna Frouzová – lektor
  • Beate Albrich  – mentor
  • Milan Stiburek – mentor 
  • Hana Boháčková – mentor
  • Jan Holeyšovský – mentor
  • Milan Kinkor – mentor

Předpokládáme, že tato změna přispěje k dalšímu zkvalitnění supervizního výcviku. 

Další případný výcvik bude otevřený po naplnění potřebného počtu zájemců.

Veškeré informace najdete na stránkách Výcvik v supervizi

Kniha Týmová supervize

Nakladatelství Portál vydalo odbornou publikaci, kterou vytvořili autoři ve složení
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor, z nichž dva jsou supervizoři ČIS.

Z anotace:
Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než příležitostí.

Více informací na stránkách Portálu
http://obchod.portal.cz/tymova-supervize/