Supervizní výcvik

Vážení kolegové, 
výcvik v supervizi je již plně obsazený. Přijímáme ale další přihlášky. V okamžiku, kdy se bude naplněný potřebný počet uchazečů, jsme připraveni otevřít další běh.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru budou přihlášení dostávat průběžně.

Dovolujeme si oznámit, že další výcviky v supervizi ČIS, původně inzerované jako výcviky vedené lektorskou dvojicí, budou nahrazeny formátem, který odpovídá novým pravidlům výcviku jak je nyní definuje Evropská asociace pro supervizi a koučink, u níž je náš výcvik akreditován. Výcvik bude veden (garantován) jedním lektorem – trenérem a s ním se na výcviku bude podílet větší skupina lektorů (mentoring supervizorů).

Vedoucím nastávajícího výcviku – trenérem bude MUDr. Jan Pfeiffer, v lektorském – mentorském  týmu budou:

  • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektor
  • Veronika Čermáková – lektor 
  • Ivana Veltrubská – lektor 
  • Blanka Čepická – lektor
  • Magdaléna Frouzová – lektor
  • Beate Albrich  – mentor
  • Milan Stiburek – mentor 
  • Hana Boháčková – mentor
  • Jan Holeyšovský – mentor
  • Milan Kinkor – mentor

Předpokládáme, že tato změna přispěje k dalšímu zkvalitnění supervizního výcviku. 

První setkání je naplánované na 19. – 21. 10. 2018

Další případný výcvik bude otevřený po naplnění potřebného počtu zájemců.

Veškeré informace najdete na stránkách Výcvik v supervizi

Supervize supervizní práce

5.12.2017 proběhlo 58. setkání, kterým se končí období, kdy se o tuto aktivitu starala dlouhá léta Veronika Čermáková. Ta se rozhodla tuto svoji aktivitu ukončit a protože se zatím nenašel nikdo, kdo by se po ní organizace ujal, jsou pražské “kavárny” na neurčito přerušeny.

Tato aktivita je po dohodě určená i supervizorům, kteří nejsou členy ČIS. Je pouze dobré a vhodné se předem ohlásit u organizátorů jednotlivých setkání.

Na odkazech níže najdete termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.
Pravidelně se skupina setkává v Praze. Od roku 2015 se tato aktivita vytvořila i v Plzni. Obnovené je supervizní setkávání v Liberci.

Detaily, termíny a místo

Supervizní konference 2017

Konference s názvem Rozmanitost supervizních světů proběhla ve dnech 5. – 7. 10.2017 
Hotelu Luna (Kouty u Ledče nad Sázavou).

Zamyšlení nad proběhlou konferencí nám poslal Petr Džambasov. Její text: 

DOZVUKY KONFERENCE ANEB VÝPOVĚĎ SLEPÉHO CO K HOUSLÍM PŘIŠEL

Reminiscence na supervizní konferenci od Asociace Supervizorů v Pomáhajících Profesích.

Na stránkách konference 2017 jsme nově (listopad 2017) vyvěsili některé příspěvky.

Výstupy z konference 2016 včetně některých příspěvků lze shlédnout na stránkách konference 2016.

 

Konference EASC 2018

Proběhne 14. – 15. 9. 2018 v Altmühltal /Eichstätt blízko Norimberku.

We extend the Early bird until the 7th of Mai 2018

 Dear members, dear friends,
 we are happy to inform you that we have extended the Early bird Inscription for the anual congress of EASC in Eichstätt this year until the 7th of Mai 2018!
 We have already a lot of inscription but as the programme is still growing and more and more interesting names are apearing and the 30th of April is a bridge day we would like to give you all still the chance to join us for the lower price!
 Please inform yourself about the changes on our website.
 

The whole board is looking forward to meet you the 14th and 15thof September 2018 in Eichstätt!

European Association for Supervision and Coaching e.V.
Waldstraße 32
10551 Berlin

Telefon: +49 30 398 475 55
Telefax: +49 30 398 475 55

E-Mail: office@easc-online.eu
Newsletter abbestellen