Supervizní výcvik

Vážení kolegové, 
výcvik v supervizi je již plně obsazený. Přijímáme ale další přihlášky. V okamžiku, kdy se bude naplněný potřebný počet uchazečů, jsme připraveni otevřít další běh.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru budou přihlášení dostávat průběžně.

Dovolujeme si oznámit, že další výcviky v supervizi ČIS, původně inzerované jako výcviky vedené lektorskou dvojicí, budou nahrazeny formátem, který odpovídá novým pravidlům výcviku jak je nyní definuje Evropská asociace pro supervizi a koučink, u níž je náš výcvik akreditován. Výcvik bude veden (garantován) jedním lektorem – trenérem a s ním se na výcviku bude podílet větší skupina lektorů (mentoring supervizorů).

Vedoucím nastávajícího výcviku – trenérem bude MUDr. Jan Pfeiffer, v lektorském – mentorském  týmu budou:

 • Jan Pfeiffer – garant výcviku
 • Veronika Čermáková – lektor 
 • Ivana Veltrubská – lektor 
 • Beate Albrich  – lektor
 • Blanka Čepická – lektor
 • Magdaléna Frouzová – lektor
 • Zuzana Foitová – mentor
 • Milan Stibůrek – mentor 
 • Hana Boháčková – mentor
 • Jan Holeyšovský – mentor/lektor
 • Jan Šikl – mentor/lektor  
 • Milan Kinkor – mentor
 • Zuzana Foitová – mentor
 • Jan Holeyšovský – mentor

Předpokládáme, že tato změna přispěje k dalšímu zkvalitnění supervizního výcviku. 

První setkání je naplánované na 19. – 21. 10. 2018

Další případný výcvik bude otevřený po naplnění potřebného počtu zájemců.

Veškeré informace najdete na stránkách Výcvik v supervizi

Supervize supervizní práce

5.12.2017 proběhlo 58. setkání, kterým se končí období, kdy se o tuto aktivitu starala dlouhá léta Veronika Čermáková. Ta se rozhodla tuto svoji aktivitu ukončit a protože se zatím nenašel nikdo, kdo by se po ní organizace ujal, jsou pražské “kavárny” na neurčito přerušeny.

Tato aktivita je po dohodě určená i supervizorům, kteří nejsou členy ČIS. Je pouze dobré a vhodné se předem ohlásit u organizátorů jednotlivých setkání.

Na odkazech níže najdete termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.
Pravidelně se skupina setkává v Praze. Od roku 2015 se tato aktivita vytvořila i v Plzni. Obnovené je supervizní setkávání v Liberci.

Detaily, termíny a místo

Supervizní konference 2017

Konference s názvem Rozmanitost supervizních světů proběhla ve dnech 5. – 7. 10.2017 
Hotelu Luna (Kouty u Ledče nad Sázavou).

Zamyšlení nad proběhlou konferencí nám poslal Petr Džambasov. Její text: 

DOZVUKY KONFERENCE ANEB VÝPOVĚĎ SLEPÉHO CO K HOUSLÍM PŘIŠEL

Reminiscence na supervizní konferenci od Asociace Supervizorů v Pomáhajících Profesích.

Na stránkách konference 2017 jsme nově (listopad 2017) vyvěsili některé příspěvky.

Výstupy z konference 2016 včetně některých příspěvků lze shlédnout na stránkách konference 2016.