In memoriam Jaroslava Skály

In memoriam Jaroslava Skály

První číslo Zaostřeno na drogy, vydané v r. 2008 (ročník šestý) má titul Spravedlivý jako palma kvést bude a podtitul Jaroslav Skála – zakladatel české adiktologie. Je věnováno uctění památky doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a výrazné osobnosti české psychoterapie.
Číslo je sestaveno z publikací, článků a vzpomínek některých Skálových žáků a následovníků. Autorsky se na něm podíleli doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., PhDr. Ivan Douda, PhDr. Helena Klímová, CSc., MUDr. Jiří Krombholz, MUDr. Petr Popov, PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., a RNDr. Jitka Vodňanská.

Spravedlivý jako palma kvést bude – celé číslo Zaostřeno na drogy č. 1/2008 k vidění a ke stažení zde.

Napsat komentář