Petruska Clarkson

Překlad článku Petrusky Clarkson o prioritách v supervizi slouží pouze ke studijním účelům frekventantům výcviku a členům ČIS.

Supervize v poradenství, psychoterapii a oblasti zdraví
Model posloupnosti priorit intervencí