Tošnerová Eva

PhDr. Eva Tošnerová
 
Kvalifikace: Supervizor ČIS, klinická psycholožka, psychoterapeutka
 
Působnost: Praha, po dohodě ostatní místa v ČR
 
Místo: vlastní prostory (Praha 6), pracoviště supervidovaných
 
Působnost odborná: supervize individuální, skupinová, týmová, výcviková
 
Cílová skupina: psychologové, pracovníci ve zdravotnictví, ve školství a v sociálních službách, management státních a nestátních subjektů
 
Jazyk: čeština
 
Kontakt: eva.tosnerova@gmail.com, Tel.: 603 323 123