EASC

Členství v EASC

Supervizoři či mentoři ČIS s Certifikátem mohou požádat EASC Office o certifikát EASC.

Pokud dostane kandidát od ČIS (školícího institutu EASC) certifikát, Ten jej opravňuje k tomu, aby požádal EASC Office o certifikát EASC. Certifikát EASC opravňuje kandidáta k členství v asociaci. Supervizoři zastupují EASC navenek. Souhlasí s etickými zásadami EASC a jednají podle nich.

Podobný postup je pro supervizory – mentory.