Frys Martin Heřman

MgA. Martin Heřman Frys
 
Kvalifikace: Absolvent výcviků v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii a v skupinové psychodynamická psychoterapii. Mimořádné členství ČIS (kandidát). Psychoterapeut, řádný člen České asociace pro psychoterapii (ČAP) a České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie PBSP CZ, z.s.
 
Působnost: Praha, Střední čechy, Západní čechy – k dispozici mám prostory v Praze (Břevnov) pro individuáli a menší týmy, případně dojíždím za klienty.
 
Působnost odborná: supervize individuální, supervize týmů a skupin
 
Cílová skupina: psychoterapeuti, sociální pracovníci, peer konzultanci, dobrovolníci, vychovatelé
 
Jazyk: čeština