Konference 2019

Termín: 3.-5.10.2019

Již teď se můžete podívat na program konference.

Kapacita účastníků konference je v této chvíli naplněná. Pokud máte o konferenci zájem, pošlete přihlášku a budete vedeni jako náhradníci – pokud se někdo odhlásí, nahradíme jej vámi. Konferenční poplatek plaťte, až ve chvíli, kdy dostanete zprávu, že je vaše přihláška přijatá nebo až na místě.

přihláška na supervizní konferenci 2019

přihláška k ubytování v hotelu Luna 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové supervizoři, supervidovaní, zadavatelé supervize, frekventanti supervizních výcviků a zájemci o obor supervize

dovolujeme si Vás pozvat na supervizní konferenci
„Vývoj, změna a růst v supervizi“

kterou v termínu 3. – 5. října 2019
pořádá:

 Český institut pro supervizi
ve spolupráci s
Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s.
HERMÉS Group Praha,
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
REMEDIUM Praha o.p.s.
SUR Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.

Přihlášky přijímáme do 30.8.2019
Přihlášky s aktivními příspěvky posílejte s vyplněnou přihlášku do 30.5.2019

Výše poplatku:
do 30.6.2019 – 1 500,- Kč
do 30.9.2019 – 1 700,- Kč
Případně na místě 2 000,- Kč
Registrace proběhne po zaslání přihlášky a zaplacení konferenčního poplatku na
č.u. 204 636 844/0300
Při platbě prosím uveďte do zprávy pro příjemce své jméno, abychom mohli identifikovat a přiřadit vaši platbu.

Místem konání bude opět osvědčený hotel Luna ( www.hotelluna.cz )

Pár slov k ústřednímu tématu konference:
Zatímco první konference před třemi lety se věnovala identitě supervize a supervizora, následující pak rozmanitosti, letos bychom vás chtěli přizvat ke společnému přemýšlení a diskusi o pohybu, růstu a změně v supervizi. V tomto úhlu pohledu by tak mohl být vlastní „vznik“ a vývoj supervizora (vzdělávací a výcvikový kontext), tak vývojové procesy v supervizním kontextu (zadavatel – supervizor – supervidovaný – kultura). Pro inspiraci jsme přidali několik dvojic témat, která k tomu podle nás dobře sedí –

– autenticita a role supervizora
– formální vzdělání a celoživotní učení v supervizi
– umění a řemeslo supervize
– tvořivost a struktura v supervizi
– supervizor a supervizní pole /zadavatel, supervidovaný, vzdělavatel,
    kontext/

Tento rok se nám podařilo získat vzácného hosta – Birgit Ramon, Birgit Ramon (ředitelkou institutu Clarté a bývalá předsedkyní EASC), více https://www.easc-online.eu/en/members/profile/birgit-ramon/

Kreativní nabídka pro účastníky.

za přípravny výbor 
profesní rada ČIS