Seznam kandidátů na supervizora mentora

Tito supervizoři jsou v současnosti ve výcviku na supervizory mentory. Sami mohou pod supervizí mentoring provádět.

Dočkal Viktor, MgA., Praha, viktor.d@centrum.cz
Dvořák Jakub, Středočeský kraj, Praha, jakub.dvorak@slunce.info
Forman Josef Mgr.Bc., Ústecký kraj, josef@forman.si
Mohaupt Zbyšek, Mgr., Praha, mohaupt@email.cz – zde více
Šedivá Dana, Mgr., Plzeň, dana.sediva@seznam.cz – zde více
Vybíral Michal, Mgr., Plzeň, mvybiral@mvybiralcz