Seznam kandidátů na supervizora mentora

Tito supervizoři jsou v současnosti ve výcviku na supervizory mentory. Sami mohou pod supervizí mentoring provádět.

Křivková Elena, MUDr., Hradec Králové, elen.ka@volny.cz
Ptáček Petr, Mgr., Praha, paedair@email.cz