Seznam kandidátů na supervizora mentora

Tito supervizoři jsou v současnosti ve výcviku na supervizory mentory. Sami mohou pod supervizí mentoring provádět.

Dočkal Viktor, MgA., Praha, viktor.d@centrum.cz
Dvořák Jakub, Středočeský kraj, Praha, jakub.dvorak@slunce.info
Forman Josef Mgr.Bc., Ústecký kraj, josef@forman.si
Kolářová Zdeňka, Mgr., Praha, kolarova.zd@seznam.cz – zde více
Křivková Elena, MUDr., Hradec Králové, elen.ka@volny.cz
Lipský Matěj, PhDr., Ph.D., Praha, reditel@tloskov.cz – zde více
Mohaupt Zbyšek, Mgr., Praha, mohaupt@email.cz – zde více
Paleček Jan, Mgr., janpalecek@centrum.cz – zde více
Ptáček Petr, Mgr., Praha, paedair@email.cz
Syrovátková Radka, MUDr.,  Praha, – radana.syrovatkova@gmail.com
Šedivá Dana, Mgr., Plzeň, dana.sediva@seznam.cz – zde více
Vybíral Michal, Mgr., Plzeň, mvybiral@mvybiralcz – zde více