Pro uživatele supervize

Jde o pracovní dílnu určenou pro budoucí či současné uživatele supervize.

Jsou určeny především pro pracovníky či týmy, kteří uvažují o supervizi a ke svému rozhodnutí potřebují mít lepší informace nebo pro ty, kteří již supervizi využívají a chtějí z ní mít větší užitek.

Momentálně nabízíme standardně jednodenní seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin rozdělených do 4 bloků, na který se mohou zájemci hlásit průběžně – garantem semináře je PhDr. Hana Vyhnálková, která podle počtu účastníků vede seminář sama nebo s dalším lektorem.

Pro organizace či instituce, které mají jasnější představu, k čemu by jim měl seminář sloužit, nabízíme po dohodě rozšířený dvoudenní seminář (zatím realizovaný pro sociální pracovníky pověřených obcí, drogové služby Středočeského kraje a vedoucí neziskových organizací). Vedou vždy dva lektoři.

V případě potřeby se lze s ČIS domluvit na konkrétní podobě pracovní dílny (semináře), aby naplňovala potřeby zúčastněných týmů.

Oba semináře mají akreditaci u MV. Maximální počet účastníků je vždy 20 osob.

Máte-li zájem o jinou formu semináře o supervizi, je možné se na ní domluvit.

Případné žádosti či přihlášky adresujte na: cispraha@gmail.com, případně na kontaktní adresu ČIS.