Projekt ESF

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Evropský sociální fond Evropská unie Ministerstvo práce a sociálních věcí

1. Identifikace operačního programu a výzvy

Název operačního programu
Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Číslo operačního programu
CZ.04.1.03

Název priority
Sociální integrace a rovnost príležitostí

Číslo priority
3.2

Název opatření
Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Číslo opatření
3.2.1

Program podpory
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Číslo programu podpory
3.2.1.1

Název grantového schématu
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a Integrace specifických cílových skupin

Číslo výzvy
2

Oblast zásahu
Začlenění do společnosti

2. Identifikace projektu

Název projektu
Ověření modelu vzdělávání sociálních pracovníků Středočeského kraje formou supervize

Zkrácený název
Supervize pro sociální pracovníky

Název projektu anglicky
Testing education modules for social workers at Centrum Bohemia through supervision

Číslo priority
3.2

Předpokládané datum zahájení projektu:
1.3.2006

Předpokládané datum ukončení projektu:
31.12.2007

Doba trvání projektu v měsících
22

© Český institut pro supervizi 2006

Základní údaje o projektu (PDF) ke stažení.

Další související stránky: