Jak si supervizi domluvit

V zásadě existují tři způsoby:

 1. Nejjednodušší a nejvýhodnější je projít a vyplnit připravený formulář.
 2. Můžete si supervizora najít sami v seznamu supervizorů ČIS nebo v seznamu kandidátů na supervizora ČIS (frekventanti nebo absolventi výcviku, kteří zatím neabsolvovali zkouška a pracují pod supervizí). U některých je odkaz na krátké představení, oblast působení, možnosti dojíždění a kontaktní spojení. Vybraného supervizora můžete oslovit a domluvit si s ním Vaše požadavky na typ, častost supervize, finanční podmínky apod.
 3. Můžete oslovit ředitelku ČIS – Šárku Darksovou na: cispraha@gmail.com, sdělit ji Vaši představu a požadavky na supervizi, vaše podmínky a kontakt na Vás. Paní Darksová pak s touto nabídkou osloví supervizory ČIS. Pokud bude mít někdo ze supervizorů volnou kapacitu a zájem, ozve se Vám a poté se domluvíte na konkrétních podmínkách spolupráce.
 4. Pro zjednodušení komunikace je dobré, když bude Vaše poptávka obsahovat:
  – kde působíte a kde by supervize měla probíhat (případně, zda jste ochotni za supervizorem dojíždět
  – oblast v jaké působíte a vaše cílová skupina
  – o jakou supervizi máte zájem (individuální, případovou, týmovou, manažerskou …)
  – jaký rozsah a frekvenci supervize předpokládáte
  – další informace, o kterých si myslíte, že jsou důležité – předchozí zkušenost se supervizí, platba cestovného ap.
 5. V případě, že se Vám podaří se supervizorem domluvit na spolupráci, dejte to prosím vědět Šárce Darksové – cispraha@gmail.com.

Všichni supervizoři ČIS jsou povinni dodržovat etické zásady ČIS vycházející z etických zásad Evropské asociace pro supervizi a koučink http://www.supervize.eu/o-techto-strankach/eticke-zasady/. Při vyjednávání písemné dohody o supervizi je dobré tuto skutečnost uvést v dohodě.
V případě, že máte důvody domnívat se, že došlo ze strany supervizora ČIS k etickému pochybení, lze se obrátit se stížností přímo na etickou komisi ČIS.