Bartůšková Ludmila

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.

kvalifikace:  supervizorka (akreditovaná Českým institutem pro supervizi),
psychiatrička pro děti, adolescenty a dospělé; psychoterapeutka s funkční
specializací z psychoterapie, akreditovaná rodinná terapeutka SOFT;
psychosomatické vzdělání (zvláštní odborná způsobilost v psychosomatice); výcvik v koučinku, vyučující na VŠ, lektorka kurzů komunikace a seberozvoje

působnost: Čechy; nejvíce Praha, od Benešova po České Budějovice, od
Havlíčkova Brodu po Plzeň a okolí, od Prahy po Ústí n.L. nebo i jinde…
místo: dle domluvy, buď v Praze 1 nebo u supervidovaných; mimo Prahu obvykle dojíždím cílová skupina: poskytuji individuální i týmovou supervizi pro pracovníky v pomáhajích profesích (terapeuty, sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, pastorační pracovníky a kněze atp.); vč. supervize řízení

jazyk: česky

kontaktbartuskova.ludmila@seznam.cz, tel. 776 64 64 15