Pohlová Folprechtová Olga

PhDr. Olga Folprechtová Pohlová

Kvalifikace: Absolventka FF UK (obor pedagogika – psychologie), Akreditovaný supervizor Českého institutu pro supervizi /ČIS/, Člen výboru Asociace supervizorů ve školství, Člen Českomoravského institutu pro supervizi a koučing (ČMISK),  což je organizace sdružující supervizory a kouče akreditované podle pravidel Evropské asociace pro supervizory a kouče (EASC)

Působnost: Praha a Středočeský kraj.
Nabízím dle dohody vlastní prostory v centru Prahy.

Působnost odborná: Vedení supervize individuální, skupinové i týmové.

Cílová skupina: Poskytuji supervizi učitelům, speciálním pedagogům i školním psychologům, sociálním pracovníkům, kteří se věnují sociálně –  preventivní  práci se skupinami dětí a dospívajících.

Jazyk: Čeština

Kontakt:  pohlovaolga@seznam.cztel. 732 756 201

Další informace:

Absolvované vzdělávací kurzy a výcviky:

 • Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik se zaměřením na skupinovou terapii dětí a mládeže s nadstavbou terapie závislostí.
 • Výcvik zaměřený na prevenci šikany.
 • Výcvikový program Metody a techniky práce s rodinami, psychoterapeutický model rodiny.
 • Výcvik nedirektivní terapie hrou.
 • Výcvik práce s LEGO
 • Výcvik v arteterapii.
 • Supervizní výcvik pro pracovníky ve školství akreditovaný ČIS.

Další praxe:  SPC Slunce ve Slaném, Diagnostický ústav v Praze 4,  školní psycholog.

Vedení terapeutických skupin dětí s poruchami chování, organizace a vedení táborů a volnočasových aktivit pro tyto děti.

Organizace a vedení kurzů:

 • Pro učitele se zřetelem na zvládání psychické zátěže a prevence profesního vyhoření se supervizním zaměřením.
 • Dále organizuji vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky zaměřené na práci s dětmi s poruchami chování.
 • Organizuji vzdělávací semináře pro učitele a sociální pracovníky s tématikou poruchy chování  u žáků ZŠ.
 • Přednášky a workshopy pro rodiče na téma výchovné styly.

Napsat komentář