Pravdová Miroslava, Mgr

Mgr. Miroslava Pravdová

Supervizní činnosti se věnuji více jak 5 let. Poskytuji supervizi individuální, týmovou i skupinovou.
Pracuji jak se sociálními pracovníky, tak s pedagogy, ergoterapeuty, klíčovými pracovníky doprovázející pěstounské rodiny, aj.
Supervizi poskytuji osobně nebo online.