Výcvik v supervizi

Výcvikový program v integrativní supervizi

Český institut pro supervizi je členem Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC a supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát individuálními členy této evropské asociace.

Zatím poslední výcvik byl otevřený 2.10.2020 a běží.
Nadále je ale možné se hlásit. Pokud bude dostatečný zájem, jsme připraveni otevřít další běh. Přihlášky prosím vyplňujte průběžně. Kandidáty, kteří splňují všechny požadavky pozveme na pohovor.

Lektorský tým:

  • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektorsupervizní CV
  • Veronika Čermáková – lektor – supervizní CV
  • Magdaléna Frouzová – lektor – supervizní CV
  • Beate Albrich  – lektor
  • Yvona Lucká – lektor
  • Jan Šikl – lektor
  • Milan Stiburek – mentor 
  • Hana Boháčková – mentor
  • Blanka Čepická – mentor
  • Milan Kinkor – mentor

Forma a rozsah výcviku:

Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 víkendových setkání cca 2-3x do roka. Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami a od 3. výcvikového setkání skupinovým mentoringem. Je ukončen závěrečnou zkouškou za přítomnosti pozorovatele z EAS.

Pro další zájemce o tento způsob vzdělávání:

Zájemci, splňující kritéria vstupu do výcviku, budou pozváni k pohovorům v Praze (cena pohovoru 800,- Kč, splatná předem na účet). Zájemci budou včas osloveni.

K osobnímu pohovoru je třeba také dodat doporučení od dvou osob, forma a obsah doporučení je na uvážení zájemce.

K přihlášení:

Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky prosím posílejte průběžně. Kandidáty, kteří splňují všechny požadavky pozveme na pohovor.

Cena výcviku:
Je stanovena na 5000 – 5200 Kč na jedno 20 hodinové výukové setkání. Náklady na přijímací pohovor, skupinový mentoring, mentoring  a na závěrečné zkoušky nejsou součástí ceny výcviku.

Dokumenty:

Vstupní kriteria
Struktura výcviku
Zkouškový řád ČIS (vzorový z roku 2018)
Přihláška k závěrečné zkoušce

V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na asistentku Odborné rady ČIS Annu Stanislavovou cispraha@gmail.com nebo na členy lektorského týmu. Rádi vám veškeré dotazy zodpovíme.