Výcvik v supervizi

Výcvikový program v integrativní supervizi

Český institut pro supervizi je členem Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC a supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát individuálními členy této evropské asociace.

Otevření dalšího výcviku je 2.10.2020, ale je možné se nadále hlásit. Pokud bude dostatečný zájem, jsme připraveni otevřít další běh.

Lektorský tým:

  • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektorsupervizní CV
  • Veronika Čermáková – lektor – supervizní CV
  • Magdaléna Frouzová – lektor – supervizní CV
  • Beate Albrich  – lektor
  • Yvona Lucká – lektor
  • Jan Šikl – lektor
  • Milan Stiburek – mentor 
  • Hana Boháčková – mentor
  • Blanka Čepická – mentor
  • Milan Kinkor – mentor

Forma a rozsah výcviku:

Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 víkendových setkání cca 2-3x do roka. Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami a od 3. výcvikového setkání skupinovým mentoringem. Je ukončen závěrečnou zkouškou za přítomnosti pozorovatele z EAS.

Pro další zájemce o tento způsob vzdělávání:

Zájemci, splňující kritéria vstupu do výcviku, budou pozváni k pohovorům v Praze (cena pohovoru 800,- Kč, splatno předem na účet). Zájemci budou včas osloveni.

K osobnímu pohovoru je třeba také dodat doporučení od dvou osob, forma a obsah doporučení je na uvážení zájemce.

Přihláška
(ke stažení ve spodní části této stránky)

Profesní životopis, přihlášku a stručný motivační dopis (proč chci do výcviku, co od něj očekávám, co mě motivuje stát se supervizorem?) posílejte e-mailem na adresu: cisvycvik@gmail.com.

Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky prosím posílejte průběžně. Kandidáty, kteří splňují všechny požadavky pozveme na pohovor.

Cena výcviku:
Je stanovena na 5000 – 5200 Kč na jedno 20 hodinové výukové setkání. Náklady na přijímací pohovor, skupinový mentoring, mentoring  a na závěrečné zkoušky nejsou součástí ceny výcviku.

Dokumenty:

Přihláška k výcviku – po vyplnění zašlete na cisvycvik@gmail.com
Vstupní kriteria
Struktura výcviku
Zkouškový řád ČIS (vzorový z roku 2018)
Přihláška k závěrečné zkoušce

V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na asistentku Odborné rady ČIS Annu Stanislavovou cisvycvik@gmail.com nebo na členy lektorského týmu. Rádi vám veškeré dotazy zodpovíme.