Výcvik v supervizi

Výcvikový program v integrativní supervizi

Zde si můžete přečíst, jaké jsou naše hodnoty výcviku

Český institut pro supervizi je členem Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC a supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát individuálními členy této evropské asociace.

Zatím poslední výcvik otevřený 2.10.2020 končí v roce 2023 závěrečnou evaluací.
Do nového výcviku je ještě možné se hlásit. Pravděpodobné zahájení je jaro 2023. Kandidáty, kteří splňují všechny požadavky pozveme na pohovor.

Lektorský tým:

 • Beate Albrich  – mentor
 • Viktor Dočkal – mentor
 • Zdeňka Kolářová – mentor
 • Zbyšek Mohaupt – mentor
 • Jan Paleček – mentor
 • Milan Stibůrek – mentor
 • Radana Syrovátková – mentor

Forma a rozsah výcviku:

Výcvik probíhá formou víkendového soustředění od pátečního odpoledne do nedělního odpoledne většinou v Praze. Setkání vede garant a dva lektoři, kteří se střídají. Celková hodinová dotace výcviku je 557 hodin. Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 víkendových setkání cca 2-3x do roka. Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami v rozsahu 84 hodin a od 3. výcvikového setkání 56 hodinami skupinového mentoringu. Výcvikový mentoring probíhá ve skupinách po 6 frekventantech. Součástmi výcviku jsou také 100 hodin dalšího vzdělávání nad rámec výcviku a 100 hodin aktivní činnosti na poli integrativní supervize. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou. Zkouška probíhá rok od posledního setkání. ČIS se zavazuje, že vyhlásí termíny zkoušky každé dva roky. Aby frekventant získal kvalifikaci supervizora, měl by splnit zkoušku do 5 let od posledního výcvikového setkání.

Chcete se přihlásit do výcviku?

 • Vyplňte elektronickou Přihlášku.
 • Zašlete svůj Profesní životopis, stručný motivační dopis (proč chci do výcviku, co od něj očekávám, co mě motivuje stát se supervizorem?) a doporučení od dvou supervizorů (forma a obsah jsou na uvážení zájemce) na e-mail cisvycvik@gmail.com.
 • Zájemce, kteří splňují všechny požadavky pozveme na pohovor. Cena online pohovoru s garantem výcviku a s lektory je 1 000 Kč, splatná předem na účet.

Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky a všechny související dokumenty prosím posílejte do 15. 11. 2022.

Termíny:

 • Termíny pohovorů se zájemci o výcvik budou 23. 11. 2022 a 4. 1. 2023.
 • Termín prvního výcvikového setkání je stanoven na 31. 3. – 2. 4. 2023.

Změny termínů jsou ze strany ČIS vyhrazeny.

Cena výcviku:
V rámci výcviku hradí frekventant víkendová setkání a skupinový mentoring. Cena je stanovena na 8 000 Kč za jedno 20 hodinové výukové setkání. Dále frekventant hradí dvě splátky po 7 000 Kč za 8 setkání skupinového mentoringu, který probíhá průběžně od 3. setkání dále.

Individuální mentoring (10 hodin) si každý frekventant hradí zvlášť. Cena zkoušky je stanovena dle počtu frekventantů. Náklady na přijímací pohovor hradí každý zájemce zvlášť.

Dokumenty:

Vstupní kritéria
Struktura výcviku

V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na cisvycvik@gmail.com. Rádi vám veškeré dotazy zodpovíme.