Výcvik v supervizi

Výcvikový program v integrativní supervizi

Český institut pro supervizi je členem Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC a supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát individuálními členy této evropské asociace.

Další výcvik je již naplněný, ale je možné se nadále hlásit. Pokud bude dostatečný zájem, jsme připraveni otevřít další běh.

Termín prvního setkání:

19. – 21. 10. 2018

Lektorský tým:

  • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektorsupervizní CV
  • Veronika Čermáková – lektor – supervizní CV
  • Ivana Veltrubská – lektor – supervizní CV
  • Blanka Čepická – lektor – supervizní CV
  • Magdaléna Frouzová – lektor – supervizní CV
  • Beate Albrich  – mentor
  • Milan Stiburek – mentor 
  • Hana Boháčková – mentor
  • Jan Holeyšovský – mentor
  • Milan Kinkor – mentor

Forma a rozsah výcviku:

Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 víkendových setkání cca dvakrát do roka. Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou za přítomnosti pozorovatele z EAS.

Zájemci, splňující kritéria vstupu do výcviku, budou pozváni k pohovorům v Praze (cena pohovoru 500,- Kč).

K osobnímu pohovoru je třeba také dodat doporučení od dvou osob, forma a obsah doporučení je na uvážení zájemce.

Přihláška
(ke stažení ve spodní části této stránky)

Profesní životopis, přihlášku a stručný motivační dopis (proč chci do výcviku, co od něj očekávám, co mě motivuje stát se supervizorem?) posílejte e-mailem na adresu cispraha@gmail.com.

Uzávěrka přihlášek:
Přestože je tento běh výcviku již naplněný, přijímání do výcviku stále pokračuje. Výcvik bude zahájen po naplnění potřebného počtu účastníků. 
Termíny pohovoru budou se zájemci domlouvány podle naplnění kapacity pohovoru.

Cena výcviku:
pohybuje se kolem 4 600,- Kč – 5 000,- Kč na jedno 20 hodinové setkání. Náklady na závěrečné zkoušky nejsou součásti ceny výcviku a jsou závislé na počtu přihlášených ke zkouškám.

Dokumenty:

Přihláška k výcviku – po vyplnění zašlete na cispraha@gmail.com
Vstupní kriteria
Struktura výcviku
Zkouškový řád ČIS
Přihláška ke zkoušce

V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na ředitelku ČIS Mirku Bubela cispraha@gmail.com nebo na členy lektorského týmu. Rádi vám veškeré dotazy zodpovíme.