Výcvik v supervizi

Výcvikový program v integrativní supervizi

Český institut pro supervizi je členem Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC a supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát individuálními členy této evropské asociace.

Připravuje zahájení dalšího běhu výcvikového programu v integrativní supervizi, garantovaného European Association for Supervision and Coaching in Europe (EASC)

Předpokládané zahájení:
Školní rok 2018/ 2019

Lektorský tým:

 • Jan Pfeiffer – garant výcviku
 • Veronika Čermáková – lektor 
 • Ivana Veltrubská – lektor 
 • Beate Albrich  – lektor
 • Blanka Čepická – lektor
 • Magdaléna Frouzová – lektor
 • Milan Stibůrek – mentor 
 • Hana Boháčková – mentor
 • Jan Holeyšovský – mentor/lektor
 • Jan Šikl – mentor/lektor  
 • Milan Kinkor – mentor
 • Zuzana Foitova – mentor

Forma a rozsah výcviku:

Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 víkendových setkání cca dvakrát do roka. Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou za přítomnosti pozorovatele z EAS.

Zájemci, splňující kritéria vstupu do výcviku, budou pozváni k pohovorům v Praze (cena pohovoru 500,- Kč).

K osobnímu pohovoru je třeba také dodat doporučení od dvou osob, forma a obsah doporučení je na uvážení zájemce.

Přihláška
(ke stažení ve spodní části této stránky)

Profesní životopis, přihlášku a stručný motivační dopis (proč chci do výcviku, co od něj očekávám, co mě motivuje stát se supervizorem?) posílejte e-mailem na adresu bubela@gmail.com.

Uzávěrka přihlášek:
Přijímání do výcviku stále pokračuje. Výcvik bude zahájen po naplnění potřebného počtu účastníků. V současnosti je naplněná asi z poloviny.
Další termíny pohovoru budou se zájemci domlouvány podle naplnění kapacity pohovoru.

Cena výcviku:
pohybuje se kolem 4 600,- Kč – 5 000,- Kč na jedno 20 hodinové setkání. Náklady na závěrečné zkoušky nejsou součásti ceny výcviku a jsou závislé na počtu přihlášených ke zkouškám.

Dokumenty:

Přihláška k výcviku – po vyplnění zašlete na bubela@gmail.com
Vstupní kriteria
Struktura výcviku
Zkouškový řád ČIS
Přihláška ke zkoušce

V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na ředitelku ČIS Mirku Bubela bubela@gmail.com nebo na členy lektorského týmu. Rádi vám veškeré dotazy zodpovíme.