Vstupní kriteria

Chcete-li absolvovat supervizní výcvik Českého institutu pro supervizi, přečtěte si nejprve pečlivě kritéria, na základě kterých můžete být do výcviku přijati: vstupní kriteria