Konference 2019

Zde se postupně budou objevovat výstupy z konference 2019.

Příspěvky aktivních účastníků
Ústní sdělení:
– Marek Dábek, Vojtěch Sivek – Supervize v prostředí církve
– Jarmila Rollová – Asociace vzdělavatelů v sociální práci
– Jarmila Rollová – Informace o minimálním standardu SUPERVIZE Asociace vzdělavatelů v SP
– Jan Šikl – Supervize jedné týmové supervize

Prezentace:
– Blanka Čepická – Petruska Clarkson
– Magdalena Frouzová – Diskriminační supervizní model ČIS
– Miroslava Ježová – SVT FN Brno
– Jan Kostečka – MNG SV SV v MNG
– Daniel Krejcar – Systém supervize v PN Bohnice
– Veronika Pavlas Martanová – supervize vyhoření
– Adéla Michková – Supervize jako součást výuky

Grafy – přehled o účastnících konferennce – vytvořeno z přihlášek:

Graf – supervizní vzdělání účastníků konference
Graf – kde je účastníky konference vykonávaná supervize
Graf – zařazení účastníků konference

Zpětná vazba účastníků na konferenci

Výstupy z dotazníků zaslaných účastníky po konferenci.

Asociace supervizorů v pomáhajících profesích, stejně jako po minulé konferenci, zveřejnila na svém webu krátké ohlednutí své supervizorky Marie Vackové za letošní konferencí https://asupp.cz/ohlednuti-za-supervizni-konferenci-vyvoj-zmena-a-rust-v-supervizi/

Další ohlédnutí za konferencí je z pera Magdalény Trgalové z ČCE (Českobratrská církev evangelická).