Akreditace ČIS u EASC

Ve dnech 8. – 9. března 2003 v Praze proběhlo zasedání boardu EAS, kde mimo jiné byl zdárně završen proces akreditace ČIS v EAS

Což znamená, že ČIS uznává a přejímá standardy a definování supervize podle EAS. Přejímá rovněž etické zásady EAS. Znamená to také zjednodušeni řady věci jako třeba přiznávání licencí. Pokud vás něco o EAS životu speciálně zajímá, prosím sledujte EAS web stránky

Český Institut pro Supervizi respektuje zásady EAS a ve svém pojetí intergrativní supervize z nich vychází. Evropská Asociace pro Supervizi www.supervision-eas.org /EAS/. Evropská asociace pro supervizi je evropské sdružení supervizorů. Byla založena v červenci 1994. Většina z těchto supervizorů pracuje v síťové struktuře s ostatními kolegy (např. v regionálních skupinách,výborech, společnostech nebo institutech). Výcvik v supervizi se koná výlučně v institutech, kde školitelé, tj. supervizoři se specializovanou kvalifikací, pracují jako lektoři.
Hlavním cílem EAS je podporovat a využívat nové metody supervize (a koučingu) v práci s různými kulturami v rámci Evropy, čehož je dosahováno například pořádáním konferencí či kongresů. EAS se rovněž soustřeďuje na rozvoj organizací a na výzkum, zaměřený na analýzu efektivity metod supervize v Evropě.
EAS definuje supervizi jako

  • metodu poradenství, s jejíž pomocí osoby, týmy, skupiny a organizace hodnotí svoji profesionální aktivitu
  • postup, jímž s pomocí supervizora osoby, týmy, skupiny a organizace pracují na řešení problémů, přítomných v profesionálních situacích
  • model pro výukové procesy
  • teoretické pojetí, které umožňuje zhodnocení faktorů, souvisejících s profesionální komunikací, a jejich definování

Supervize využívá mnoho teoretických koncepcí: základní postoje a techniky jsou inspirovány psychoanalýzou, transakční analýzou, systemickou teorií, behaviorismem a gestalt přístupem. Supervizor užívá rovněž pojmů ze skupinové dynamiky a teorie organizace. Většina teorií supervize se shodne na základním přístupu k lidské bytosti jako k jednotnému celku, zahrnujícímu chování, myšlení, cítění a tělesno, a předpokládá, že lidský organismus je schopen se konstruktivně adaptovat a svůj potenciál rozvíjet.
EAS klade důraz jak na individuální vývoj profesionální identity, tak na definici profesionální identity týmu či organizace. Hlavním principem supervize je zvýšit profesionální zdatnost.

© Český institut pro supervizi 2006

Napsat komentář