Společné semináře

Vzhledem k tomu, že nejde o klasickou supervizi, zvolili jsme formu tématických supervizích seminářů. Účastní se jich vždy zástupci jednotlivých obcí, kteří jsou vybraným tématem osloveni, mají k němu blízko a rádi by společně s ostatními nad ním přemýšleli.

Součástí supervizního semináře je vzájemné poznání, předání osobních zkušeností a zpracování konkrétní situace nebo složitého vztahu formou balintovské skupiny, kasuistického semináře, panelové diskuse, případně jinou formou, která se ukáže jako vhodná.

Tato aktivita se odehrává na krajském úřadě a může se jí účastnit omezený počet sociálních pracovníků (maximálně 25 osob).

spolecne_seminare.pdf ke stažení.

© Český institut pro supervizi 2006

Napsat komentář