Evaluační workshop

Evaluační workshop (EW) je určen supervizorům českého institutu pro supervizi, kteří by rádi postoupili na post „vyučujího supervizora“ (postup v ČIS (podle EASC)). Jedná se o proceduru, která má dokázat jak kvality supervizní, tak schopnosti pedagogické.
Skládá se ze dvou povinných částí:
1. přípravný seminář – předběžně plánované termíny jsou 24.-26.4.2020 a 11.-13.9.2020
V případě zájmu kontaktujte asistentku odborné rady Annu Stanislavovou cispraha@gmail.com
2. evaluační workshop

uspořádání EW
obsahuje: vstupní kriteria, dokumenty potřebné k absolvování EW, požadavky na písemnou práci, popis struktury evaluace
zkouškový řád EW
obsahuje: práva a povinnosti všech stran, popis EW
přihláška a prohlášení
obsahuje: přihlášku, seznam požadovaných příloh, prohlášení o splnění kriterií a přijetí zkouškového řádu
harmonogram EW
obsahuje: předpokládané termíny, finanční požadavky
protokol záznamu o průběhu EW

Všechny dokumenty na této stránce slouží pouze k orientaci – byly použity při evaluačním workshopu v roce 2015.

Zpráva o průběhu EW v roce 2015

Napsat komentář