Program

Ve dnech 26.-28.11.2004 proběhla v prostorách Obchodní akademie Janské Lázně konference „SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH“, kterou pořádal Český institut pro supervizi ve spolupráci s Českou psychoterapeutickou společností a Pražským psychoterapeutickým institutem.

Konference byla zařazena do kontinuálního vzdělávání lékařů.

Seznam prezentovaných příspěvků :   

 • Antonín Šimek – úvodem:
  O supervizi v Janských Lázních po deseti letech   
 • Julie Hewson (Velká Británie):
  Supervize a tvořivost   
 • Jiří Kocourek:
  Co je smyslem supervize   
 • Jan Kožnar:
  Moc a supervize   
 • Blanka Čepická:
  Supervize – subjektivní nebo objektivní metoda   
 • Alena Paloušová:
  Potíže s etikou – úvod do diskuze   
 • Vlastimil Sojka:
  Supervize a supervidování   
 • Janusz Bachminski (Polsko):
  Supervize – úkol nebo proces   
 • František Matuška:
  Supervize jako pomoc a/nebo kontrola   
 • Jan Šikl:
  Jak se potkaly supervize s psychoterapií v mé hlavě   
 • Jan Kredba:
  Fenomenologie supervize jako hry   
 • Leoš Horák:
  K existenciální supervizi (tzv. integrativní a daseinsanalytický přístup)   
 • Jitka Vodňanská a Jan Pfeiffer:
  Anglosaský model supervize v české kotlině   
 • Milan Kinkor:
  Vzdělávání v supervizi v sociálních službách   
 • Zuzana Havrdová:
  Jak by se měla vyvíjet kriteria poskytování supervize v ČR ?   
 • Ivana Veltrubská a Jana Harašová:
  Kompetence a hranice supervizora v zařízeních poskytujících sociální služby   
 • Veronika Junková:
  Výzkumná sonda v oblasti supervize   
 • Martin Hajný:
  Pasti případové supervize v týmu   
 • Olga Marlinová:
  Hledání a objevování v supervizi (práce v supervizní skupině)   
 • Jan Poněšický (Německo):
  Balintovské skupiny a supervize – srovnání   
 • Olga Bejstová:
  Možnosti balintovské supervize v pomáhajících profesích mimo zdravotnictví   
 • Magda Frouzová:
  Scény ze supervizorského života   
 • Věra Roubalová:
  Moje zkušenosti se supervizí vedení multikulturních skupin   
 • Bohumíra Lazarová a Soňa Cpinová:
  Supervize v učitelské praxi   
 • Jarmila Rollová:
  Supervize praxí studentů na Evangelické akademii VOČ sociální práce  

 © Český institut pro supervizi 2006

Napsat komentář