Marečková Marie

PhDr. Marie Marečková, Ph.D. 
 

Kvalifikace: Psycholog, primárně systemický psychoterapeut, krizový intervent, lektor, supervizor ČIS/Hestia.

Působnost místní: Aktuálně Olomouc (vlastní prostory v historickém centru), možnost distanční práce. 

Působnost odborná: Realizace individuální, týmové, skupinové a výcvikové supervize; problematika zavádění supervize. 

Cílová skupina: Zdravotnictví (somatické obory, paliativní péče, psychiatrie), sociální služby a školství. 

Jazyk: čeština, angličtina. 

Kontakt: mareckova.nosalkova@gmail.com