Kinkor Milan

Kinkor Milan, PhDr.

kvalifikace:
supervizor ČIS (závěrečná zkouška v r. 2003), mentoring supervizor (evaluace 2009), supervizor – trenér (evaluace 2016)

působnost : Praha a okolí (cca do 100 km), preferuji práci v mých prostorách (Vinohradská 77, Praha 2), v odůvodněných případech dojíždím za supervidovanými

působnost odborná :
supervize individuální (případová, supervize řízení), supervize v týmu (případová, týmová, řízení), skupinová supervize (případová, řízení), supervize supervize

cílová skupina:
pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví (včetně terapeutů, lékařů, SZP) a školští pracovníci, supervizoři ve výcviku, manažeři ve všech rezortech a další pracovníci v pomáhajících profesích

jazyk: čeština, slovenština 

kontakt: milan.kinkor@tiscali.cz, tel. 605 877 573, adresa: Vinohradská 77, Praha 2

Napsat komentář