Konference EASC 2012

Evropská asociace pro supervizi a koučing (EASC) pořádá v Praze ve dnech 15.-16.9.2012 konferenci s hlavním tématem: Supervize, koučink a  diverzita společnosti.

Spolupořádatelé:
Psychiatrická léčebna Bohnice
Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně

Místo konání:
Divadlo Za Plotem v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice

Simultánní tlumočení mezi angličtinou, němčinou a čaštinou zajištěno.

Pozvánka

Přihláška