Kábelová Kateřina

Mgr. Kateřina Kábelová

Zaměření supervize: Poskytuji individuální a skupinovou případovou supervizi (spolupráce jedince nebo skupiny s klientem). Vycházím z hodnot, kterými jsou rozvoj, nadhled, zodpovědnost a spolupráce, zaměřuji se na psychodynamický přístup ve společném dialogu za pomoci prožívání vlastních emocí v sociálních vztazích. Supervizi vnímám jako podporu, která se rozvíjí dialogu, za pomoci sebereflexe a učení se konáním a zpětnou vazbou.

Webové stránky: https://www.psychoterapeut-pardubice.cz