Termíny seminářů „O čem se hovoří v supervizi“

Formát setkávání:  1/2 úvodní příspěvek k tématu, 2/2 diskuze.  Délka 1,5 hodiny.

1.
8.6.2021 – Vedoucí v supervizi
Moderuje Jiří Broža

2.
21.9.2021 v 18:00 – Supervize s multidisciplinárními týmy (lékaři a zdravotní personál, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vychovatelé a psychologové, učitelé a asistenti, pečovatelky a zdravotní sestry apod.). Uvažujeme o účasti zástupců týmu supervidovaných. 
Moderuje Michael Chytrý

3.
20.10.2021 – Supervizní tečka
Moderuje Martina Venglářová

4.
16.11.2021 – Dělit supervizi na případovou a týmovou, či prostě jednu supervizi týmu. Potenciál a rizika takové volby.
Moderuje Jan Šikl

5.
10.1.2022 – Je vedení organizace součástí týmu a má být na supervizi? Zkušenosti s kontraktováním a průběhem supervize s focusem na vedení
Moderuje Veronika Víchová

6.
26.1.2022 v 17:00 – Jak se učí supervize
Moderuje Jan Pfeiffer

7.
10.2.2022 v 17:00 – Jak se mi do supervize promítá očkování či neočkování supervidovaných při supervizi týmové i individuální
Moderuje Věra Roubalová

8.
1.3.2022 v 17:00 – Zavádění supervize
Moderuje Marie Marečková

9.
29.3. 2022 v 17:00 – Rozdíly v spvz: školství, soc. služby, zdravotnictví. Co je dobré vědět
Moderuje Martin Kracík a Jan Konopásek

10.
19.4. 2022 v 17:00 – Užití jednoho z nástrojů Transformační systemické terapie v týmové supervizi, aneb nastavení přímé komunikace v týmu a vaše zkušenosti s ním. Jak komunikovat nereaktivním způsobem o těžkostech v týmu, podpora koheze, možný náhled na vedení porad týmu a způsobu vedení porad, komunikace vedoucího s týmem a komunikace v týmu/sociální služby vzájemně.
Moderuje Jeane Radosová

11.
26.5. 2022 v 17:00 – Supervize jako příběh
Supervize jako příběh i jako součást příběhů. Narativní přístup k supervizi, bytí v jazyce, re-konstruování významů. A to vše v kontextu indiánské potní chýše.
Moderuje Václav Lebduška

12.
18. 6. 2024 v 17:00 – 18:30  Výzkum supervize
Setkáním provázejí Tomáš Klumpar a Miroslav Giljan. Přihlásit se můžete ZDE, setkání proběhne na ZOOMU.