Termíny seminářů „O čem se hovoří v supervizi“

Formát setkávání:  1/2 úvodní příspěvek k tématu, 2/2 diskuze.  

8.6.2021 – Vedoucí v supervizi
Moderuje Jiří Broža

21.9.2021 v 18:00 – Supervize s multidisciplinárními týmy (lékaři a zdravotní personál, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vychovatelé a psychologové, učitelé a asistenti, pečovatelky a zdravotní sestry apod.). Uvažujeme o účasti zástupců týmu supervidovaných. 
Moderuje Michael Chytrý