Supervizní zkoušky 2006

Zpráva o průběhu zkoušek supervizorů ČIS

Dne 11.11.2006 se konaly zkoušky supervizorů ČIS (tzv. skupiny D), čímž se zakončil další tříletý tréninkový cyklus ČIS. Celkem se ke zkouškám dostavilo 14 kandidátů (13 ze skupiny J. Pfeiffera a J. Vodňanské, 1 z předchozího výcviku J. Kožnara a M. Henkové) a všichni absolvovali úspěšně. Zkoušejícími byly B. Čepická, H. Fišerová a P. Hellerová, zahraničním delegátem za EAS nám všem dobře známá, čestná členka ČISu July Hewson a na organizaci zkoušek se podíleli (již tradičně) Jiří Broža, Mirka Bubela, Veronika Čermáková a Jiří Jakubů.

Zkoušky celkově proběhly – a tak byly J. Hewson hodnoceny – ve velmi tvořivém, kolegiálním duchu a na (již) profesionální úrovni. Všichni zúčastnění se velkou měrou zasloužili o jejich úspěšný průběh, dobrou a originální zkušenost pro nové supervizory a taktéž o další rozšíření našich řad.

Symbolickým završením tréninkového cyklu bylo slavnostní předávání certifikátů novým supervizorům a „pasování“ Doc. J. Skálou dne 10.12.2006.

Všem novým supervizorům srdečně blahopřejeme a přejeme jim, aby své znalosti a zkušenosti zúročili v práci se svými klienty a přispěli tak k dobrému jménu a potvrzení vysokého standardu supervizorů ČIS. Rovněž děkujeme dalším kolegům, kteří se na úspěšném průběhu zkoušek podíleli, jmenovitě Z. Foitové, J. Novotnému a H. Vyhnálkové.

© Český institut pro supervizi 2006

Napsat komentář