Podmínky pro kandidáty na supervizora ČIS

V roce 2010 schválila Valná hromada ČIS možnost absolvovat výcvik odborníkům, kteří nenaplňují zcela všechny standardní požadavky – viz vstupní kriteria. Z této možnosti vyplynulo, že vznikla skupina kandidátů na supervizora ČIS. Kandidáty na supervizora jsou také ti, kteří splňují všechny požadavky vstupních kriterií, výcvik absolvovali a nepřihlásili se ke zkoušce.
Platnost této pozice je 5 let  a poté si kandidáti musí

buď: do 5 let doplnit požadavky podle standardních kriterií a složit supervizní zkoušku ČIS,

nebo: doložit minimálně 50 hodin individuální supervize vlastní supervizní práce maximálně u 5 supervizorů ČIS. Tím je zaručeno, že kandidáti na supervizora ČIS vykonávají svou činnost pod supervizí.

V případě, že po 5 letech tyto požadavky nenaplní, může být ze seznamu vyřazen nebo mu může být pozastavena možnost být kandidátem na supervizora ČIS, dokud potřebné požadavky nenaplní.

Přihláška pro mimořádné členství: prihlaska mimoradne clenstvi

Napsat komentář