Konference 2016

Na této stránce se budou postupně objevovat výstupy z konference 2016.

Ústřední téma konference bylo zaměřené na problematiku identity spojené se supervizí v nejširším slova smyslu. V rychle se měnícím světě se i tento poměrně mladý obor vyvíjí, potkává se s  jinými a překrývá. Vidíme snahy jak o spolupráci tak i potřebu se vymezovat – hledat hranice. Rovněž jednotlivé vzdělávací instituty mají svébytné kultury, které do společného supervizního prostoru vnášejí svá specifika. Identita supervizora – „stávání se“ supervizorem nám také připadla zajímavá. Chtěli bychom, aby konferenční téma nebylo závaznou škatulkou ale spíš možnou výzvou k úvaze.
K aktivní i pasivní účasti jsme zvali praktikující supervizory, trenéry ale i zadavatele supervize a studenty či zájemce o témata se supervizí spojená….

Program
Seznam účastníků
Souhrn příspěvků
Sborník anotací příspěvků
Statistické údaje z konference

Příspěvky z konference:

jméno příjmení spoluautor název forma
Martina Bártová   Zadavatel jde a supervize hlídá cestu ústní
Rut Dvořáková   Supervize v bezpečnostních složkách ústní
Magdaléna Frouzová   Zkušenosti se supervizními modely v praxi ústní
Magdaléna Frouzová Strašrybková, Heller Skupinová výcviková supervize – zpětné vazby frekventantů výcviku poster
Magdaléna Frouzová   Modely supervizorova vývoje pracovní dílna
Martin Hollý Fibigerová Systém supervize v PN Bohnice a jeho vnímání zaměstnanci ústní
Marek Jargus Šedivá Supervizor – člověk stvořený z dialogů – vztahová identita profesionála pracovní dílna
Milan Kinkor   Supervize služby – okrajový žánr? ústní
Milan Kinkor Baštecká, Čermáková Týmová supervize – teorie a praxe pracovní dílna
Jan Kostečka Kaucký Identita supervize v Kotli aneb Supervize jako koncept supervizorů, nebo sdílená realita? pracovní dílna
Jaroslav Koťa   Identita jako téma filosofie a ve vědách o člověku ústní
Barbora Kuchárová Brnula Supervízia ramcovaná prístupom zameraným na človeka/klienta ústní
Jan Pfeiffer   Identita mentoring supervize ústní
Jan Pfeiffer   Identita mentora supervizora pracovní dílna
Věra Roubalová   Supervize terapeutů pracujících s migranty a uprchíky ústní
Milan Stiburek Šikl Supervize a psychoterapie – hranice a přesahy pracovní dílna
Radana Syrovátková   Tělesná metafora v supervizi ústní
Jan Šikl   Paralelní proces  s paralelním procesem ústní
Jana Špačková Ježová Supervize nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Brno poster
Jiří Tošner členové ASPP, z.s. Jak se vyvíjí supervize v sociálních službách ústní
Jiří Tošner   Co má splňovat supervizor v sociálních službách pracovní dílna

Termín konference: 15.-17. září 2016.
Místo konference: Hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou,

Fotogalerie z návštěvy hotelu (autor Martin Hajný)
https://goo.gl/photos/Ngtt9pmEF2sRy7hNA

O průběh konference staral konferenční výbor ve složení:

Profesní rada ČIS
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.
Mgr. Štěpánka Čtrnáctá
Mgr. Dana Šedivá
Za Odbornou radu ČIS
MUDr. Zuzana Foitová
Ředitelka
Mgr. Mirka Bubela
Předseda správní rady
PhDr. Jiří Broža