Paleček Jan

Mgr. Jan Paleček

Kvalifikace: Jsem supervizor, lektor, konzultant, sociolog. Působím v organizaci TUDYTAM, z.s. (https://tudytam-vzdelavani.cz/) . Absolvoval jsem výcvik v supervizi ČIS (2014-2018) a jsem frekventantem výcviku ČIS v mentoring supervizi (2020-2022). Mám za sebou také rogersovský psychoterapeutický výcvik v PCA (Person Centered Approach) (1994-1997). Vlastní zkušenost z přímé práce s klienty mám ze sociálních služeb (Fokus Praha – chráněné bydlení pro lidi s duševní nemocí).

Působnost místní: Většinou Praha, případně i jiný kraj dle domluvy. Online kdekoli.

Působnost odborná:  Dělám supervize případové, supervize týmové spolupráce či supervize vedení. Superviduji práci týmů i jednotlivců. Nejčastěji v sociálních službách, ale mám zkušenosti i ze zdravotnictví a z komerčního sektoru.

Cílová skupina: Poskytuji supervize pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, lékařům, zdravotním sestrám, psychoterapeutům či manažerům.

Jazyk: čeština, angličtina, ruština

Kontakt: jenda@tudytam-vzdelavani.cz,  mobil: 774 708 899

Web:  https://tudytam-vzdelavani.cz/kmenovy-tym/honza-palecek/