Konference 2021

Zde se budou postupně objevovat informace o připravované konferenci, která proběhne v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou ve dnech 12.-14.5.10.2022.

V předchozích konferencích jsme se postupně věnovali Identitě, Rozmanitosti a nakonec Vývoji, růstu a změně. Pro rok 2021 jsme se v přípravném výboru rozhodli pro Reflexivitu. Ač to v praxi není pojem běžný (častěji mluvíme o reflektování, reflexích), chápeme jej v supervizi jako klíčový. Je to východisko, princip, postoj, dovednost, nástroj i metodu. Definicí je mnoho, chápeme tím například: Schopnost se vztahovat k sobě samému. Stát se pozorovatelem sebe sama. Získat nadhled a vidět sebe z jiného úhlu. Rádi bychom, aby konference tento pojem nechala vynořit, nechala se jím inspirovat a … reflektovala jej. Úvodní přednášky by nás měly pozvat do širšího kontextu reflexivity, ujasnit pojem, odlišit jej od reflektivity.

V současnosti se podařilo vyjednat úvodní řečníky pro páteční podvečer. Jsou jimi:
– Bohumila Baštecká – pár slov o sobě
– Zuzana Havrdová
– Pavel Hošek